ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης αποτελεί σημείο αναφοράς για την Κρήτη και σημαντικό κεφάλαιο του πολιτιστικού και επιστημονικού πλούτου του νησιού μας. Ο Σύλλογος των Φίλων ασκεί την οικονομική και διοικητική διαχείριση της Έκθεσης του ΜΦΙΚ στον Κόλπο του Δερματά, μετά από απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης. Σκοπός του Συλλόγου είναι να επιδιώξει με όλα τα μέσα και τις δυνάμεις που διαθέτει την επίτευξη των στόχων του Μουσείου, δηλαδή την προστασία και διαχείριση του φυσικού πλούτου, την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης καθώς και την ενίσχυση και βελτίωση των υποδομών του.

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

Νέα / Ανακοινώσεις
07 Νοέμβριος 2020

Αναστολή λειτουργίας

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης αναστέλλει τη λειτουρία της Έκθεσης, Λεωφ. Σοφοκλή Βενιζέλου, έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου.
Εξακολουθείτε να μας «επισκέπτεστε» μέσα από την ιστορσελίδα μας: https://www.nhmc.uoc.gr/el/exhibition

περισσότερα
09 Νοέμβριος 2020

1η online Δαρβινική Δευτέρα, «Η ζωή με και μετά τον κορωνοϊό»

Από την εµφάνισή της, η πανδηµία Covid-19 έχει δικαιολογηµένα αποτελέσει το κύριο θέµα ενηµέρωσης και δηµόσιας συζήτησης. Παρά την πληµµυρίδα της πληροφόρησης , και ίσως εξ αιτίας αυτής, µια πολυ-επίπεδη και εστιασµένη παρουσίαση του θέµατος εξακολουθεί να αποτελεί ένα ζητούµενο για το ευρύ κοινό.

περισσότερα
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ
sc-ins mail ro-l ro-r sc-fb sc-tw sc-yt