Προσωπικά δεδομένα

Ο Σύλλογος Φίλων Μουσείου Φυσικής Ιστορίας αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Ωστόσο, δεν φέρει, έναντι των χρηστών, ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων λόγω χρήσης εκ μέρους τους, μέσα από τις σελίδες του http://nhmcfriends.gr/.

COOKIES                                                                                              
Ο Σύλλογος Φίλων Μουσείου Φυσικής Ιστορίας μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη, δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. O χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του, ώστε να μην λαμβάνει cookies, είτε συνολικά, είτε κατά περίπτωση. Σε μια τέτοια περίπτωση ο χρήστης δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

1. Εισαγωγή

Με την παρούσα πολιτική επεξεργασίας/προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.

2. Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων

Υπεύθυνος για τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με την έννοια του ελληνικού δικαίου και της νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι:

Ο Γραμματέας του Συλλόγου Φίλων του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΣΦΜΦΙΚ) - (Μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος)      
Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου (Κόλπος Δερματά)  
Τ.Κ. 712 02 Ηράκλειο Κρήτη
Τηλ: +30 2810 282740, +30 2810 393630    

Fax: +30 2810 393636           
E-mail: info@nhmc.uoc.gr, friendsnhmc@nhmc.uoc.gr       
Web: www.nhmc.uoc.gr

3. Συλλογή/χρήση των προσωπικών σας δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες απαραίτητες για να μπορούμε να σας εξυπηρετούμε ως φυσικά πρόσωπα. Ο Σύλλογος Φίλων του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΣΦΜΦΙΚ) δεν συλλέγει προσωπικά σας δεδομένα, εκτός αυτών τα οποία εσείς μας δώσατε με δική σας βούληση όταν κάνετε εγγραφή στο ΣΦΜΦΙΚ, για να λαμβάνετε ενημερωτικά ηλεκτρονικά μηνύματα που αφορούν τις δράσεις του Μουσείου και εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση τους. Ο ΣΦΜΦΙΚ ζητάει και λαμβάνει από εσάς μόνο τα δεδομένα εκείνα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο δόθηκαν και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί.

Τα δεδομένα που παρέχονται από εσάς θα τηρούνται/αποθηκεύονται από εμάς μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο μας έχετε κοινοποιήσει τα δεδομένα σας και σε συμμόρφωση με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.

Τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται σε τρίτους και δε χρησιμοποιούνται για υπηρεσίες marketing ή για προώθηση προϊόντων.

Θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας με τον ήδη υπάρχοντα τρόπο, μέχρις ότου ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος e-mail με τίτλο UNSUBSCRIBE στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις info@nhmc.uoc.gr ή friendsnhmc@nhmc.uoc.gr.

5. Διόρθωση, διαγραφή, περιορισμός επεξεργασίας ή φορητότητα δεδομένων

Προκειμένου να διαπιστώσετε αν τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ακριβή και επικαιροποιημένα ή προκειμένου να ζητήσετε διόρθωση, διαγραφή, περιορισμό επεξεργασίας αυτών ή ένα αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να στείλετε το αίτημά σας με email στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις info@nhmc.uoc.gr ή friendsnhmc@nhmc.uoc.gr

6. Ασφάλεια δεδομένων

Ο ΣΦΜΦΙΚ δεσμεύεται να εξασφαλίσει την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων από απώλεια, αλλοίωση ή πρόσβαση τρίτων σε αυτά. Για τo σκοπό αυτό υιοθετεί σειρά τεχνικών και οργανωτικών μέτρων τα οποία βελτιώνονται συνεχώς.

7. Τροποποίηση/ενημέρωση της Πολιτικής

Ο ΣΦΜΦΙΚ κατά καιρούς θα προβαίνει σε τροποποίηση/επικαιροποίηση της Πολιτικής. Παρακαλούμε να ανατρέχετε πάντα στην παρούσα Πολιτική, για να ενημερώνεστε για την τρέχουσα έκδοσή της, σε περίπτωση που έχουν γίνει τυχόν τροποποιήσεις ή ενημερώσεις. H Πολιτική Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων ενημερώθηκε στις 23/05/2018.

8. Επικοινωνία/Παράπονα

Στην περίπτωση που έχετε επιπρόσθετες ερωτήσεις ή ανησυχίες ή αν ανησυχείτε για τον τρόπο που ο ΣΦΜΦΙΚ χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Γραμματέα του ΣΦΜΦΙΚ:

Σύλλογος Φίλων του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης  
Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου (Κόλπος Δερματά)  
Τ.Κ. 712 02 Ηράκλειο Κρήτη
Τηλ: +30 2810 282740, +30 2810 393630
    
Fax: +30 2810 393636

E-mail: info@nhmc.uoc.gr, friendsnhmc@nhmc.uoc.gr       
Web: www.nhmc.uoc.gr        
Υπόψη Γραμματέα Συλλόγου Φίλων του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης

sc-ins mail ro-l ro-r sc-fb sc-tw sc-yt