Ο σύλλογος

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης αποτελεί σημείο αναφοράς για την Κρήτη και σημαντικό κεφάλαιο του πολιτιστικού και επιστημονικού πλούτου του νησιού μας. Ο Σύλλογος των Φίλων ασκεί την οικονομική και διοικητική διαχείριση της Έκθεσης του ΜΦΙΚ στον Κόλπο του Δερματά, μετά από απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης. Σκοπός του Συλλόγου είναι να επιδιώξει με όλα τα μέσα και τις δυνάμεις που διαθέτει την επίτευξη των στόχων του Μουσείου, δηλαδή την προστασία και διαχείριση του φυσικού πλούτου, την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης καθώς και την ενίσχυση και βελτίωση των υποδομών του.

Διαβάστε το νέο κατασταστικό των Φίλων του ΜΦΙΚ (στα συνημμένα αρχεία παρακάτω) και μάθετε πώς μπορείτε να γίνετε μέλη του Συλλόγου για να βοηθήσετε στην ενίσχυση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και να εξασφαλίσετε μια σειρά από προνόμια.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Νέο Καταστατικό Φίλων ΜΦΙΚ
sc-ins mail ro-l ro-r sc-fb sc-tw sc-yt