1η online Δαρβινική Δευτέρα, «Η ζωή με και μετά τον κορωνοϊό»

1η online Δαρβινική Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, 19:00

_µέσω της πλατφόρµας ΖΟΟΜ

«Η ζωή με και μετά τον κορωνοϊό»

Ομιλητές: Νίκος Μοσχονάς, οµότιµος καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών & Λίλιαν Μήτρου, καθηγήτρια του Πανεπιστήµιου Αιγαίου και Πρόεδρος του Ινστιτούτου για την Ιδιωτικότητα, τα Προσωπικά Δεδοµένα και την Τεχνολογία

Από την εµφάνισή της, η πανδηµία Covid-19 έχει δικαιολογηµένα αποτελέσει το κύριο θέµα ενηµέρωσης και δηµόσιας συζήτησης. Παρά την πληµµυρίδα της πληροφόρησης , και ίσως εξ αιτίας αυτής, µια πολυ-επίπεδη και εστιασµένη παρουσίαση του θέµατος εξακολουθεί να αποτελεί ένα ζητούµενο για το ευρύ κοινό.

_Οι διαλέξεις θα γίνονται online µέσω της πλατφόρµας ΖΟΟΜ (link: https://zoom.us/j/3034415317) µε δυνατότητα παρέµβασης

και ερωτήσεων από το «ακροατήριο».

_Πληροφορίες αναφέρονται στην ιστοσελίδα https://darwinianmondaysgr.weebly.com

_Όσοι επιθυµούν πρόσθετη τεχνική βοήθεια µπορούν να απευθυνθούν στο dm.help2020@gmail.com.


 

Προσβλέπουµε σε µια «ζωντανή» και γόνιµη τηλε-συµµετοχή.

sc-ins mail ro-l ro-r sc-fb sc-tw sc-yt