Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης για σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Ο Σύλλογος «Φίλοι του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης» (ΣΦΜΦΙΚ), που διαχειρίζεται μετά από απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης την Έκθεση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ), ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

Αντικείμενο έργου: Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας και Προώθησης Έκθεσης ΜΦΙΚ

Για περισσότερες πληροφορίες : ΕΔΩ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: Νέα / Ανακοινώσεις