Εμπνεόμαστε από τα εκθέματα του Μουσείου και σκιτσάρουμε στον Ερευνότοπο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης-Πανεπιστήμιο Κρήτης!

Εμπνεόμαστε από τα εκθέματα του Μουσείου και σκιτσάρουμε στον Ερευνότοπο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης-Πανεπιστήμιο Κρήτης!

Δύο φοιτητές από τη σχολή Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων βρίσκονται στον Ερευνότοπο και, αυτό το καλοκαίρι, μάς καθοδηγούν σε

… ζωγραφικές δημιουργίες!

Στον Ερευνότοπο, οι μικροί μας επισκέπτες και εξερευνούν «διαδραστικά» τη φύση της Κρήτης, σκάβουν για απολιθώματα, επισκέπτονται μια σπηλιά, βλέπουν σινεμά στον Πλάτανο, αλλά και εξοικειώνονται στις τεχνικές της ζωγραφικής και του σχεδίου στον πάγκο του Επιστήμονα ακολουθώντας τις συμβουλές των ειδικών!

Covid-19 rule!

Χρησιμοποιούμε τους δικούς μας μαρκαδόρους ή ξυλομπογιές, μολύβι και γόμα που φέρνουμε μαζί μας από το σπίτι!

*Η δράση συμπεριλαμβάνεται στην τιμή εισόδου του Μουσείου. Δεν απαιτείται κράτηση. Υλοποιείται μέσα στο ωράριο λειτουργίας του Μουσείου. Ενδεχόμενες τροποποιήσεις δεν θα ανακοινώνονται εκ νέου.

 

Περισσότερες πληροφορίες: 2810-393630

_______________________________________________________________________

 

Inspired by the exhibits of the Museum we draw and sketch in the Discovery Center of the Natural History Museum – University of Crete!

Two students from the Fine Arts Department – University of Ioannina are in our Discovery center this summer, ready to guide us into… drawing creations!

In the Discovery Center, an area specially designed for children, our little visitors explore the Cretan nature hands-on, they dig for fossils, they visit a cave, they watch an educational movie inside a plane tree, and now they can also get familiar with drawing and sketching techniques on the Scientist’s bench with the help and guidance of our experts!

Covid – 19 rule!

You should bring your own coloring markers and crayons, as well as your pencil and eraser from home!

* This activity is included in the entrance fee of the Museum. No reservation needed. It is carried out during the Opening hours of the Museum. Any changes will not be announced.

 

More information: 2810-393630

_______________________________________________________________________

Inspirés par des expositions du musée, on dessine dans le « Centre de découvertes » du Musée d'histoire naturelle - Université de Crète !

Deux étudiants du Département des Beaux-Arts - Université d'Ioannina sont dans le « Centre de découvertes » du musée cet été, prêts à nous guider vers… des créations dessinées !

Dans le « Centre de découvertes », un espace spécialement conçu pour les enfants, nos petits visiteurs explorent la nature crétoise, ils creusent des fossiles, ils visitent une grotte, ils regardent un film éducatif à l'intérieur d'un platane, et maintenant ils peuvent aussi se familiariser avec des techniques de dessin et de peinture sur le banc scientifique avec l'aide et les conseils de nos experts !

Covid – 19 règle !

Il faut apporter vos propres marqueurs et pastels, ainsi que votre crayon et votre effaceur de chez vous !

* Cette activité est incluse dans le prix d'entrée du Musée. Aucune réservation nécessaire. Elle est réalisée pendant les heures d'ouverture du musée. Aucun changement ne sera annoncé.

 

Plus d’informations : 2810-393630

_______________________________________________________________________

Мы вдохновлены экспонатами музея и делаем наброски в исследовательском центре (Эрэвнотопос) Музея естественной истории Крита - Университета Крита!

Два студента из Школы изобразительных Искусств и Художественных наук Университета Янины находятся в исследовательском центре музея, и этим летом направляют нас … к созданию художественных шедевров!

В Исследовательском центре наши маленькие посетители «в интерактивном режиме» изучают природу Крита, выкапывают окаменелости, посещают пещеры, смотрят образовательные фильмы в Платане, а также знакомятся с техникой рисования и черчения на скамейке Ученого, следуя советам экспертов!

Covid - 19 rule!

Мы используем только фломастеры, цветные карандаши, ластики, которые дети приносят из дому!

* Акция входит в стоимость входного билета в музей. Бронирование не требуется. Это осуществляется во время работы музея. Возможные изменения в программе, больше объявляться не будут.

 

Дополнительная информация: 2810-393630


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

sc-ins mail ro-l ro-r sc-fb sc-tw sc-yt