Εκπαιδευτικά Προγράμματα για Σχολικές Ομάδες

Η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς σηματοδοτεί και την έναρξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΜΦΙΚ για σχολικές ομάδες. 
Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα για Σχολικές Ομάδες σχεδιάζονται από την Εκπαιδευτική Ομάδα Έρευνας, Ανάπτυξης και Υλοποίησης του ΜΦΙΚ σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης.  Η παιδαγωγική μεθοδολογία που ακολουθείται στα προγράμματα αυτά είναι η «Διερευνητική Μάθηση», μια καινοτόμος μαθητοκεντρική παιδαγωγική μεθοδολογία κατά την οποία τα παιδιά μαθαίνουν να:

•    ερευνούν, παρατηρούν και να εξάγουν συμπεράσματα και λύσεις
•    προσεγγίζουν διαθεματικά τη γνώση
•    αναπτύσσουν την επιστημονική και κριτική σκέψη
•    συνεργάζονται και να δουλεύουν ομαδικά
•    χειρίζονται τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας

Με βάση την παραπάνω προσέγγιση και μεθοδολογία διασφαλίζεται η:

•    ουσιαστική συνεργασία Σχολείου-Μουσείου
•    υιοθέτηση καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων
•    καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των πλούσιων εκθεμάτων, των πληροφοριών και των αρχείων του ΜΦΙΚ προς όφελος της Εκπαίδευσης
•    ενίσχυση του Εκπαιδευτικού ρόλου του ΜΦΙΚ με τη συμβολή της Εκπαιδευτικής κοινότητας

Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτική περιγραφή των προγραμμάτων ανά τάξη θα βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του ΜΦΙΚ 

Καλή σχολική χρονιά σε όλους! 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: Εκπαίδευση