Δαρβινικές Δευτέρες

Δαρβινική Δευτέρα Εκδηλώσεις
15 Μάϊος 2017

Η Ευθανασία ως ιατρική, ηθική και κοινωνική πρόκληση

Το «ευ-θνήσκειν» αφορά κάθε άτομο και κάθε κοινωνία. Αποτέλεσε πάντοτε κεντρικό σημείο φιλοσοφικών και θρησκευτικών θεωριών. Όμως σήμερα η πρόοδος της ιατρικής και η παγκόσμια διάχυση ιδεών έχει καταστήσει το ευ-θνήσκειν θέμα άμεσης και υψίστης ηθικής σημασίας. Ο διεθνής όρος «ευθανασία» (euthanasia), αναφέρεται αποκλειστικά στον ιατρικά υποβοηθούμενο τερματισμό της ζωής. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης μέσω του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Βιοηθική και της σειράς διαλέξεων «Δαρβινικές Δευτέρες» του Τμήματος Βιολογίας θα παρουσιάσει το θέμα της ευθανασίας στο ευρύτερο κοινό του Ηρακλείου. 

περισσότερα
Δαρβινική Δευτέρα Εκδηλώσεις
03 Απρίλιος 2017

Homo sapiens: Από ένα πολυπληθυσμιακό είδος σε ένα παγκοσμιοποιημένο πληθυσμό

Ο προβληματισμός μας για την εκρηκτική πληθυσμιακή αύξηση του ανθρώπου είναι πολλαπλός. Η εξάντληση των φυσικών πόρων αποτελεί το πρώτο και σοβαρότερο πρόβλημα. Συνυφασμένο με αυτό είναι οι ανθρωπογενείς αλλοιώσεις του περιβάλλοντος. Για τους εξελικτικούς οικολόγους τα προβλήματα δεν είναι μόνο οικονομικά και περιβαλλοντικά. Είναι και εξελικτικά.

περισσότερα
Δαρβινική Δευτέρα Εκδηλώσεις
06 Μάρτιος 2017

H εξέλιξη της γλώσσας

Η εξελικτική πορεία στην οποία το είδος μας οφείλει την ικανότητα της γλώσσας –σε βαθμό που να αποτελεί μοναδικό χαρακτηριστικό του ανθρώπου είναι αντικείμενο της εξελικτικής βιολογίας, της ανθρωπολογίας, της βιογλωσσολογίας και των επιστημών του νου. Η γλώσσα, δηλαδή η φωνητική ή νοηματική εκφορά των σημασιών πάνω στην οποία στηρίζεται η γλωσσική επικοινωνία, αποτελεί η ίδια μια μεταβαλλόμενη οντότητα, μάλιστα σε ρυθμό που πιθανότατα ξεπερνά, αλλά και τροφοδοτεί, άλλα πολιτισμικά στοιχεία.

περισσότερα
Δαρβινική Δευτέρα Εκδηλώσεις
20 Φεβρουάριος 2017

Δαρβινισμός και Μουσική: Αναλογίες ανάμεσα στην θεωρία της καταγωγής των ειδών και την εξελικτική διαμόρφωση της κλασικής μουσικής.

Ποια σχέση μπορεί να έχει ο Άγγλος φυσικός και γεωλόγος του 19ου αιώνα Κάρολος Δαρβίνος με την κλασική μουσική; Υπάρχει κάτι μέσω του οποίου να μπορεί να συσχετιστεί -σε κάποιο επίπεδο- η θεωρία της καταγωγής και εξέλιξης των ειδών από το πεδίο των φυσικών επιστημών προς στη μουσική από το πεδίο των τεχνών; 

περισσότερα

Σελίδα 1 από 2

    sc-ins mail ro-l ro-r sc-fb sc-tw sc-yt