Δαρβινικές Δευτέρες

Δαρβινική Δευτέρα Εκδηλώσεις
15 Μάϊος 2017

Η Ευθανασία ως ιατρική, ηθική και κοινωνική πρόκληση

Το «ευ-θνήσκειν» αφορά κάθε άτομο και κάθε κοινωνία. Αποτέλεσε πάντοτε κεντρικό σημείο φιλοσοφικών και θρησκευτικών θεωριών. Όμως σήμερα η πρόοδος της ιατρικής και η παγκόσμια διάχυση ιδεών έχει καταστήσει το ευ-θνήσκειν θέμα άμεσης και υψίστης ηθικής σημασίας. Ο διεθνής όρος «ευθανασία» (euthanasia), αναφέρεται αποκλειστικά στον ιατρικά υποβοηθούμενο τερματισμό της ζωής. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης μέσω του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Βιοηθική και της σειράς διαλέξεων «Δαρβινικές Δευτέρες» του Τμήματος Βιολογίας θα παρουσιάσει το θέμα της ευθανασίας στο ευρύτερο κοινό του Ηρακλείου. 

περισσότερα
Δαρβινική Δευτέρα Εκδηλώσεις
03 Απρίλιος 2017

Homo sapiens: Από ένα πολυπληθυσμιακό είδος σε ένα παγκοσμιοποιημένο πληθυσμό

Ο προβληματισμός μας για την εκρηκτική πληθυσμιακή αύξηση του ανθρώπου είναι πολλαπλός. Η εξάντληση των φυσικών πόρων αποτελεί το πρώτο και σοβαρότερο πρόβλημα. Συνυφασμένο με αυτό είναι οι ανθρωπογενείς αλλοιώσεις του περιβάλλοντος. Για τους εξελικτικούς οικολόγους τα προβλήματα δεν είναι μόνο οικονομικά και περιβαλλοντικά. Είναι και εξελικτικά.

περισσότερα

Σελίδα 1 από 3

    sc-ins mail ro-l ro-r sc-fb sc-tw sc-yt